"Transparant onderwijs zorgt voor betere prestaties!"

Er is een behoefte aan informatie over de prestaties van scholen. Ouders en leerlingen willen weten hoe scholen presteren. Wij vinden het nodig dat er een plek is waar alle ouders en leerlingen hun mening konden geven over het afstandsonderwijs van afgelopen periode.  

Scholen willen zelf ook weten hoe zij ervoor staan. Goed onderzoek helpt hen een beter kwaliteitsbeleid te hanteren. Zo kunnen zij gericht werken aan een optimale omgeving voor leerlingen, ouders en docenten. Wij zijn onafhankelijk en worden niet gesubsidieerd.

Het onderzoek naar oudertevredenheid in tijden van afstandsonderwijs is een samenwerking van: