Er staat dat ouders de vragenlijst anoniem invullen, maar ik moet mijn e-mailadres en allerlei informatie invullen. Is het onderzoek wel anoniem?

Ja, absoluut! Uw e-mailadres wordt uitsluitend gevraagd om u een link te kunnen sturen om uw mening te bevestigen. We rapporteren alleen over groepen van deelnemers, nooit over individuele deelnemers.

Wat gebeurt er met de antwoorden die ik invul?

We verzamelen de meningen van alle ouders en bundelen die tot een landelijke rapportage. Als de school van uw kind deelneemt, ontvangt de school een rapportage.

De school van mijn kind doet niet mee aan het nationale scholenonderzoek. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze dit wel doen?

U kunt de directie van de school wijzen op het onderzoek. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden via de website www.scholenonderzoek.nl. Het staat u natuurlijk vrij om andere ouders van de schoolte wijzen op dit onderzoek.

Mijn kind zit op de middelbare school. Kan ik daarover ook mijn mening geven?

Op dit moment richt de website scholenonderzoek.nl zich alleen op basisscholen. In de nabije toekomst starten we ook een tevredenheidsonderzoek voor het voortgezet onderwijs. Houd de site in de gaten!

Ik ben leerling en ik wil mijn mening geven over mijn school. Kan dit?

Op dit moment richt de website scholenonderzoek.nl zich alleen op ouders, in de nabije toekomst starten we ook een tevredenheidsonderzoek voor leerkrachten en leerlingen. Houd de site in de gaten!

Hoe controleren jullie of degenen die de vragenlijst invullen wel zijn wie ze zeggen te zijn?

Er zijn diverse manieren om dit te controleren. We kunnen niet uit de doeken doen welke dit precies zijn, maar we kijken onder meer naar antwoordpatronen en de identiteit van de computer van de invuller.

Ik heb een (ernstige) klacht over de school van mijn kind. Kan ik daarmee bij jullie terecht?

We begrijpen uw vraag maar wij kunnen helaas niets voor u betekenen als u een klacht heeft, anders dan dat u uw mening over de schoo lkunt geven via de vragenlijst en deze mening wordt meegenomen in de totaal beoordeling van de school. Met klachten over een school kunt u terecht bij het Ministerie, de Onderwijs Inspectie of bij de Stichting Onderwijsklachten(www.onderwijsklachten.nl). Zij kunnen u verder helpen.

Ouders vertellen ons dat ze hun mening hebben gegeven over onze school, maar we doen helemaal niet mee aan het onderzoek. Hoe kan dit?

Alle basisscholen van Nederland zitten in ons systeem en ouders kunnen dus over iedere basisschool in Nederland hun mening geven, ongeacht of deze school deelnemer is aan het onderzoek. Als veel ouders hun mening geven over uw school, dan is er blijkbaar veel behoefte onder ouders om iets te melden over de school.

Wij maken al gebruik van een ander meetinstrument om oudertevredenheid te meten. Kunnen we verschillen verwachten tussen de huidige methode en uw methode?

Ja, er ontstaan altijd verschillen als er wordt overgestapt op een andere methode, de zogenaamde trendbreuk. Hoe groot deze verschillen zijn, kunnen we op voorhand niet zeggen.

Voldoet jullie methode aan de eisen die door de onderwijsinspectie worden gesteld?

Het behoort niet tot de taak van de inspectie een keurmerk af te geven voor instrumenten, toetsen, methodes e.d. die door scholen worden gebruikt. De taak van de inspectie is wel te beoordelen of scholen systematisch hun onderwijsleerproces en het resultaat daarvan evalueren. De inspectie beoordeelt alleen of scholen verkregen gegevens analyseren en vooral of zij in het kader van hun interne kwaliteitszorg, consequenties en maatregelen aan de uitkomsten van de evaluatie verbinden. Het simpelweg op een goede manier meten van tevredenheid van stakeholders is niet voldoende, scholen moeten kunnen laten zien dat ze daadwerkelijk aan de slag gaan met uitkomsten van metingen aan de slag gaan om zichzelf te verbeteren. Wél stelt de Inspectie dat scholen worden geacht over valide, actuele en relevante kwaliteitsinformatie te beschikken. De uitkomsten van Scholenonderzoek voldoen aan deze eisen.